Nagalomlom, Lomlon, Domlon, Domblon, Romblon — ang probinsiyang tahanan ng pinakamatandang ikat, lupaing mayaman sa marmol at likas na ganda at yaman ng kultura.

Iba’t ibang mamamayan, iba’at ibang kultura at kinagisnang kagawian, tradisyon at yaman, iyan ang matatagpuan sa Kapuluan ng Romblon. Ating masasaksihan ang likas na pagkamasayahin at magiliw ng mga Rombloanon gayun din ang kanilang kahusayan sa paglililok at paggawa ng mga mwebles na marmol. 

Sabay-sabay tayong makianod sa ekspiriensiya kasama ang mga Rombloanon sa Likhang Yaman ng Romblon!

——

Ang Likhang Yaman ay seryeng nakapokus sa dokumentasyon ng mga natataninging yamang kultural ng iba’t ibang probinsiya ng Pilipinas. Ang Likhang Yaman ng Romblon ang ikapat sa mga isinagawang Likhang Yaman sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts.

Panooring ang iba pang video sa aming YouTube channel

Share