Romeo Palustre Peña will launch his first novel titled “Isang One Dalawang Zero” on April 16, 2018, 1 PM at the Polytechnic University in the Philippines (PUP) Bulwagang Bonifacio in Sta. Mesa Main Campus and on April 25, 2018, 4 PM at PUP Unisan, Quezon Province.

Romeo Palustre Peña, currently one of the Executive Council members of NCCA’s National Committee on Language and Translation (NCLT), a young writer, professor of language and literature and the great-grandson of Valeriano Hernandez Peña known as the Father of Tagalog Novel in the Philippines will launch his first novel titled “Isang One Dalawang Zero” on April 16, 2018, 1 PM at the Polytechnic University in the Philippines (PUP) Bulwagang Bonifacio in Sta. Mesa Main Campus and on April 25, 2018, 4 PM at PUP Unisan, Quezon Province. The novel was written in Filipino and the author plans to translate it into English later. Visprint Inc., the publisher of Bob Ong’s books got the opportunity to published Peña’s first novel.

Peña’s novel synopsis reads: “Pagbabalik sa Bondoc Peninsula ang etnograpikong nobelang ito na titindigan ng pangunahing tauhan na si Siglo. Si Siglo na mamumulat sa lipunan ng lahing uwak, bayawak at aswang na kalauna’y sasakmalin ng mga buwaya—mga Kastilang napadpad sa baybayin ng Sibuyan Sea sa pinakapaanan ng Bondoc Peninsula. Ang pag-ungkat sa ugat ng kaniyang angkan bilang apo ng bayawak at ang pagsisikap na makibahagi sa suliranin ng mga magkokopra ang binaybay at inilatag sa nobela. Ang diskurso ng mga tauhan ay pagkalkal at pagsubaybay sa bukal ng Bondoc Peninsula bilang lipunan, nakapaloob dito ang angkan, lahi, uri, gawi, lupa at kabuhayan. Gayundin ang tangkang pagbalik sa mga kuwentong bayan, alamat, kalinangan at kulturang magiging daan sa malalim na pagkilatis sa kabihasnang niluma ng panahon. Narito rin sa nobela ang kakaibang konsepto ng pagluwas at pag-uwi, pag-alis at pagbalik sa kakaibang lugar na lungga ng mga niyog. Ang kabilaang talaban ng probinsiya at siyudad sa mata ni Siglo. Isang batang lumuwas at makatutuklas sa lente ng buhay mulang Bondoc Peninsula patungong Maynila at mulang Maynila pabalik ng Bondoc Peninsula.

Aside from the launching, he will also give a free lecture on literature. Seats are available on a first-come, first-served basis. For more information, kindly contact Jomar Adaya of the PUP Institute for Language and Literature Studies at (02) 335.1787 or 335.1777 local 177.

Share