Ang Gawad Rolando Tinio sa Tagasalin o Translator’s Prize ay naglalayong mabigyan ng mas malaking puwang ang pagsasalin ng mga teksto at akdang nasusulat sa iba’t ibang wika sa Filipinas patungo sa pambansang wika. Ang pagsasalin ng mga akda ay paraan upang mas maintindihan ang mga ito at mapahalagahan ng mga mambabasang Filipino.

 

Para sa 2021, pinalawak ang mga kategorya sa kalipunan ng Tula, Nobela, Nobelang Young Adult, Koleksiyon ng Dulang May Ganap na Haba, Malikhaing Di-Katha, at kalipunan ng Maikling Kuwento. Bibigyan ng priyoridad ang mga akdang klasiko, kanonigo, at/o sinulat ng mga Pambansang Alagad ng Sining.

 

Ang bagong petsa ng pagpapása ng lahok ay hanggang sa 31 Enero 2021. Ipadala ang mga dokumento sa:

 

Cultural Dissemination Section
Plan/Policy Formuation and Programming Division
National Commission for Culture and the Arts
633 General Luna St., Intramuros, Manila 1002

o e-mail sa scd@ncca.gov.ph (at naka-cc: thereselpz.ncca@gmail.com)

 

Maaaring i-download dito ang Guidelines at ang Pormularyo sa Paglahok 
Share