Ngayong taon, inilalatag ang temang, “Malikhain. Mapagbago. Filipino” para sa pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng mga Sining

Ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA), ang pangunahing kawanihan ng katutubo at makabagong likhang-diwa at moog ng mga malayang manlilikha ng bayan. Pinangungunahan ng Pambansang Alagad ng Sining at Tagapangulong si Virgilio Almario, kasama ng Nanunungkulang Punong Tagapagpaganap na si Marichu G. Tellano, kaisa ang buong bansa sa pagdiriwang ng malikhaing kasiningan gawang-kamay man o gunitang-isip ng mga makasining nating mamamayan sa buong kapuluan ngayong buwan ng Pebrero.

national arts month

Ang pangunahing nagbabalangkas ay si Komisyonado Teddy Co Ng Subcommission on the Arts (SCA) kasama ang Pambansang Lupon Sa Arkitektura, Pelikula, Sayaw, Panitikan, Musika, Tanghalang-Sining o Teatro, at Sining Biswal o Visual Arts. Ina-anyayahan ang lahat na makibahagi sa gawaing maka-sining na binibigyang-diin at pinalalaganap sa buong bansa para pukawin ang ating kamalayan sa ganang ipagmalaki, alagaan at pagyamanin ang ating mga pamanang makasining at pagtuunan ang ating mga malikhaing adhika’t gawain.

Ngayong taon, inilalatag ng SCA ang paksang “Malikhain. Mapagbago. Filipino” para sa pagdiriwang ng “Pambansang Buwan ng mga Sining” Ang temang Ito ay nagpapahayag sa mapagpalaya at makapangyarihang pagpapala ng sining na nakapupukaw ng kamalayan na tanging kailangan sa tuluyang pagbabago ng lipunang Filipino. Naihahayag din ang sining bilang salamin ng kaluluwang-bayan  kung saan nagmumula ang pagpupunyagi ng kagalingang Filipino.

Gaganapin ang pambungad na programa ng NCCA sa ika-5 ng Pebrero  sa Luneta o (Liwasang Rizal) para sa pagdiriwang ng buwan ng sining. Magkakaroon ng libreng pagtuturo ng kasanayan sa ibat-ibang sining sa hapon at palabas sa gabi, kasama ng iba’t iba pang pangyayari, mga gawain at palabas na ilulunsad ng parehong lokal at pambansang pamahalaan, pati ng mga pribadong institusyon na kabalikat at kapanalig ng NCCA.

(Magparehistro para sa libreng palihan sa Rizal Park dito)

Bababa ang telon sa pagdiriwang ng Buwan ng mga Sining sa paggawad ng “Ani Ng Dangal” (Harvest Of Honors) para sa mga Alagad ng Sining na humakot ng papuri at nagkamit ng parangal mula sa ibang bayan. Kikilalanin at pararangalan sila sa huling linggo ng Pebrero.

Ang taunang pagdiriwang ay nagsimula sa pagpirma ng Proklamasyon Blg. 683 noong 1991 na nagdedeklara sa buwan ng Pebrero bilang “Buwan ng mga Sining”

Sa paglipas ng panahon, ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, kabalikat at kapanalig ng mga pribadong institusyon at iba’t iba pang kawanihan ng pamahalaan ay naglulunsad ng mga kaganapan at gawaing nagpapatingkad sa makasining na kinang at galing ng Filipino.

Para sa iba pang katanungan para sa pagdiriwang ng Buwan ng Sining, mangyaring makipag-ugnayan kay g. Rene S. Napeñas, Puno ng Tanggapan ng Impormasyon at Ugnayang Pangmadla (Public Affairs and Information Office) sa mga numerong 527-5529 / 527-2192 loc 625 o mag-email sa ncca.paio@gmail.com.

Share