Ang Talas ay isang interdisiplinaryong akademikong journal na inilalathala ng Philippine Cultural Education Program (PCEP) ng National Commission for Culture and the Arts.

talas journal

Ang refereed journal na ito hinggil sa edukasyong nakabatay sa kultura ay naglalayong maging daluyan ng mapanuri at malikhaing bahaginan ng mga iskolar at praktisyoner sa mga larang ng sining, kultura, kasaysayan, at edukasyon sa Filipinas.

Tatanggap ang journal ng mga artikulong akademiko, malikhaing akda, dokumentasyon ng malikhaing gawa at pagtatanghal, at rebyu ng aklat. Sa edisyong ito ng Talas, ang mga lahok ay kailangang nakasulat sa Filipino. Maaari ring tumanggap ng mga malikhaing akda na nakasulat sa ibang wika sa Filipinas na may salin sa Filipino.


Gabay sa Pagsusumite ng Lahok

  1. Ang mga lahok ay dapat na orihinal at hindi pa nailalathala sa anyong nakalimbag o elektroniko.
  2. Bilang refereed journal, ang mga lahok ay rerebyuhin ng lupon ng editor at ire-referee ng mga eksperto sa iba’t ibang larang ng sining, kultura, kasaysayan, at edukasyon.
  3. Ang mga lahok ay hindi lalampas sa 10,000 salita, naka-encode sa Times New Roman font, 12 points, laktawan o double-spaced.
  4. Ang mga lahok ay maaaring lakipan ng mga larawan, ilustrasyon, graph, at iba pang biswal na materyal.
  5. Tungkulin ng kontribyutor na kunan ng permiso ang anumang materyal na may karapatang-ari na gagamitin sa lahok.
  6. Ang Talas ay gagamit ng format na parentetikal-sanggunian ng The Chicago Manual of Style.
  7. Para sa estilo ng pagsulat sa Filipino, iminumungkahing gamitin ang KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat (2014). Maaari itong i-download sa website ng Komisyon sa Wikang Filipino.
  8. Bukod sa lahok, kailangan ding magsumite ng mga sumusunod: a) 250-300 abstrak ng papel; b) maikling bionote; at c) adres ng email, kinaaniban o organisasyong kinabibilangan, at contact number.

Ipadala ang lahok sa email:

Para/To: PCEP Secretariat (pcep.secretariat@gmail.com)
Paksa/Subject: Lahok sa Talas Journal

Ang mga lahok na matatanggap para ipa-referee ay iaanunsiyo sa 3 Abril 2017.

Kung mayroon mang katanungan, maaaring magpaabot kay:

JOSEPH “SONNY” CRISTOBAL
Director – PHILIPPINE CULTURAL EDUCATION PROGRAM
National Commission for Culture & the Arts
Room 5D #633 Gen. Luna Street, Intramuros, Manila
Telefax: (02) 527-2192 loc. 529 / Email: pcep.secretariat@gmail.com

Huling Araw ng Pagsusumite ng Lahok: 16 Marso 2017

Share