Ang Papremyo sa Tagasalin ng Pambansang Komite sa Wika at Salin ay iginagawad tuwing ikalawang taon sa tatlong tagasalin na nahahati sa tatlong kategorya: Epikong Bayan, Maikling Kuwento, at Panulaan. Ang gawad ay nagkakahalaga ng Dalawangdaan at Limampung Libong Piso (P250,000) bawat isa, na tutulong sa ginawaran sa panahon ng kanyang pagsasalin. Ang gawad ay para sa isang buong taon lamang. Pagkatapos nito ay ibibigay ang manuskrito sa NCCA para sa posibleng publikasyon.

papremyo sa tagasalin

Ang inisyatibong ito ay batay sa mandato ng Komisyon na “mahikayat at masubaybayan ang isang komprehensibong programa sa pagsasalin na nilikha ng mga Filipino at ng piling klasikong dayuhan na maaaring magamit ng bawat Pilipino maging ng ibang dayuhang mambabasa” (Seksyon 12.c.4, RA 7356). Sa gawad na ito, ang mapipiling tagasalin ay magiging malaya sa hinihingi ng kanyang trabaho at pagtutuunan lamang niya ng pansin ang pagsasalin sa loob ng isang taon.  

Ang pagbibigay ng gawad ay maaaring ganapin sa buwan ng Abril kaugnay ng pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Panitikan batay sa Presidential Proclamation No. 968 2. 2015. 

MAAARING LUMAHOK

Ang gawad ay bukas sa mamamayang Pilipino, may legal na edad, maliban sa mga opisyales at kawani ng NCCA Secretariat at mga opisyal at miyembro ng Executive Council ng Pambansang Komite sa Wika at Salin.

MGA TUNTUNIN

Narito ang mga pangangilangan sa paglahok:

1. Ang mga lalahok ay dapat na magpasa ng kumpletong application form na maaaring makuha sa Cultural Dissemination Section ng Plan/Policy Formulation and Programming Division, curriculum vitae, at 3-5 pahina ng konseptong papel na tumatalakay sa rasyunale at kahalagahan ng proyekto. Ang inisyal na naisalin ay kailangang ipasa nang may apat (4) na nakalimbag na kopya kasama ang konseptong papel.

Para sa 2017, ang mga kategorya at inisyal na naisalin ay:

Kategorya Inisyal na Naisalin
Epikong Bayan 50 pahina *single space TNR #12
Maikling Kuwento 50 pahina *single space TNR #12
Panulaan 25 pahina (kung antolohiya ng isang makata)  *single space TNR #12

35 pahina (kung antolohiya ng iba’t ibang makata sa iisang panahon)          *single space TNR #12

  • Sa Epikong Bayan, maaaring isa lamang kung ito ay kasinghaba ng isang nobela tulad ng ‘Kudaman’ na hindi kukulangin sa 200 pahina. Kung ito ay maiikli at maraming bersiyon tulad ng ‘Hudhud’, o maraming episode tulad ng ‘Hinilawod,’ dapat itong maging antolohiya na hindi rin kukulangin sa 200 pahina.   
  • Sa Maikling Kuwento, dapat itong kumatawan sa uri ng pagsulat ng manunulat, may kritikal na introduksiyon sa isinalin at hindi rin kukulangin sa 200 pahina.
  • Sa Panulaan, hindi dapat kulangin sa 100 pahina kung ito ay antolohiya ng isang makata at dapat na umabot sa 150-200 pahina kung ito naman ay antolohiya ng iba’t ibang makata na sumibol sa iisang panahon.
  • Ang pangalan ng tagasalin ay hindi dapat makita sa isinaling akda at kailangang nakasulat sa hiwalay na papel.
  • Ang pagsasalin ay mula sa wikang bernakular (simulaang lenggwahe) patungo sa wikang Filipino (tunguhang lengwahe).

2. Ang isang aplikante ay dapat na lumahok lamang sa isang kategorya.

3. Ang aplikasyon ay susuriin ng Ad Hoc Committee na pipiliin ng Pambansang Komite sa Wika at Salin na bubuuin ng tatlong miyembro sa bawat kategorya.

4. Ang premyo ay ibibigay sa tatlong tranche ayon sa bahagdan ng natapos.

Unang tranche            –           25% (sangkapat [¼] ng naisaling akda)
Ikalawang tranche       –           25% (kalahati [½] ng naisaling akda)
Ikatlong tranche          –           50% (kabuuan ng naisaling akda)

5. Ang premyo ay hindi naililipat sa ibang maaaring magsalin. Sa pagtanggap ng unang tranche, dapat sundin ng tagasalin ang iminungkahi ng komite na nagsuri ng kanyang mga isinalin. Matapos ang pagtanggap ng ikalawang tranche, kailangang pagtibayin ng komite ang ipinasang 50% ng naisalin kung nakasunod sa mungkahi ng komite ang tagasalin. Kung hindi, ihihinto na ang proyekto at hindi na niya matatanggap ang ikatlo at huling tranche.

6. Ang premyo sa pagsasalin ay hanggang isang taon lamang. Papayagan ng NCCA ang tagasalin nang hanggang anim na buwan kung makatuwiran ang dahilan ng hinihingi niyang ekstensiyon ng pagsasalin.

7. Ang kumpletong manuskrito ay dapat ipasa sa dalawang anyo: isang (1) nakalimbag na kopya at isang electronic copy na naka-MS word format sa flash drive.

8. Ang huling araw ng pagpapasa ng aplikasyon ay sa Oktubre 31, 2017  at ipadadala sa:

Cultural Dissemination Section
Plan/Policy Formulation and Programming Division
National Commission for Culture and the Arts
633 General Luna St., Intramuros, Manila 1002

8. Ang mga aplikante ay dapat na magpasa ng self-addressed stamped kraft envelope kung sakaling ang materyal ng tagasalin ay hindi napili.

KARAPATANG-SIPI AT PAGMAMAY-ARI

  1. Ang NCCA ay may unang opsiyon na ipalathala ang kanyang isinaling mga akda. Ang NCCA ay may karapatang magpalabas nito sa website o itanghal sa entablado, radyo, telebisyon, pelikula o anumang anyo ng pagpapalabas. Ang unang opsiyon ng pagpapalathala ay maalis lamang sa NCCA pagkatapos ng isang taon na nakumpleto na ang gawad.
  1. Ang ipinasang materyal ay dapat na hindi pa naipapasa sa iba pang nagbibigay ng gawad o papremyo. Hindi pa rin ito dapat nabigyan ng papremyo sa ibang naggagawad. Anumang paglabag sa naging tuntunin ay nangangahulugan ng pagpapatigil sa pagbibigay sa kanya ng premyo at ibabalik ang nauna pa niyang natanggap. Sa ganitong pagkakataon lamang ito maaaring ibigay sa iba na tumanggap ng pangalawang pinakamataas na boto noong pinagpipilian pa lamang ang materyal.
Share