Inaanyayahan ng Philippine Cultural Education Program (PCEP) ang mga guro na magsumite ng kanilang lahok sa Leksiyong Nakabatay sa Kultura (Lesson Exemplar Competition).

Lesson Exemplar Poster
Lesson Exemplar Guidelines 1
Lesson Exemplar Guidelines 2

 

Share