Ang huling araw ng pagpapása ng lahok sa Timpalak Kundiman ay sa 30 Abril 2018.

Timpalak Kundiman 2018

Mga Tuntunin:

1. Bukás ang patimpalak sa sinumang musiko-kompositor na Filipino na wala ni anumang kaugnayan sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA), Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), at National Book Development Board (NBDB).

2. Susundin sa paglikha ng musika ang klasikong anyo ng kundiman na may kumpas na 3⁄4 at may tunugang nagsisimula sa menor at lumilipat sa mayor hanggang sa pagtatapos. Gagamiting huwaran ang mga kundimang “Anak-Dalita,” “Pakiusap,” at “Madaling-araw” ni Francisco Santiago at ang “Nasaan Ka, Irog,” “Kundiman ng Luha,” at “Himutok” ni Nicanor Abelardo. Nakaareglo ang musika sa paraang puwedeng saliwan ng piyano o gitara.

3. Ang letra (lyrics) ay nasa wikang Filipino, may tugma ayon tradisyon ng pagtutugma sa Panulaang Filipino, at nagtatanghal ng higit na kontemporaneong karanasang Filipino.

4. Ipapasa ang mp3 file ng demo ng kanta, na sinaliwan ng piyano o gitara, pati na ang letra (liriks) ng kanta na nasa pdf file sa link na ito: http://bit.ly/TimpalakKundiman2018. Kailangan ding punan ang pormularyo ng paglahok na puwedeng i-download sa nasabi ring link.

5. Ang huling araw ng pagpapása ng lahok ay sa 30 Abril 2018.

6. Pamantayang susundin sa ebalwasyon ng mga lahok ang mga sumusunod:

Musika (Estruktura, armonya, atbp.) 30%
Letra (Linaw at husay ng pahayag, lalim ng diwa at timyas ng
damdamin, atbp.)
30%
Pagkanta (Pagkamadamdamin, husay ng pagbigkas ng letra,
atbp.)
30%
Pangkalahatang Bisà o Datíng 10%
Kabuuan 100%

7. Opisyal na iaanunsiyo ang pangalan ng finalists sa Hulyo 2018. Ang nasabing finalists ang siyang lalahok sa “Konsiyerto ng Kundiman” na gaganapin sa Agosto 2018. Sa nasabing konsiyerto gaganapin ang huling paghuhusga at magdedeklara ng mga magkakamit ng una, ikalawa, at ikatlong gantimpala.

8. Bukod sa tropeo at sertipiko ng pagwawagi, ang mangunguna ay tatanggap ng dalawandaan at limampung libong piso (₱250,000.00), ang papangalawa ay isandaan at limampung libong piso (₱ 150,000.00), at ang papangatlo ay isandaang libong piso (₱ 100,000.00).

9. Mananatiling hawak ng mga lumikha ng musika at tagapagletra ang karapatang-ari sa mga awit na napabilang sa finals at nagwagi. Gayunman, maaaring gamitin ng NCCA ang nasabing mga awit sa anumang pagkakataong kailangan nang hindi kailangang hingan ng permiso o bayaran ang mga naghahawak ng karapatang-ari.

10. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang kay Bb. Vanessa M. Marquez- Nicolas sa numerong 527-2192 hanggang 97 o sa adres ng email na vanessa.nicolas@ncca.gov.ph.

Share