Ang 6th DIWANG: SAGISAG KULTURA COMPETITION AND FESTIVAL ay isang institutional flagship project ng NCCA Sub-Commission on Cultural Dissemination – kasama nito ang Lupon ng Communication, Cultural Education, and Language and Translation. Laman ng proyektong ito ang mga programang magpapakilala, magpapahalaga at magpapalaganap ng mga imahen at sagisag kultura ng Filipinas upang maging laman ng kamulatan at diwa ng lahat ng Filipino na magiging hulmahan ng kaniyang identidad bilang lahi.

diwang sagisag kultura

Downloads:

Diwang 2018 Program Design

Diwang Arts and Crafts Form


DOKYU KULTURA

Ang Dokyu Kultura ay ang unang Filipino kontes para sa malikhaing dokumentaryo ng kulturang Filipino, kuwentong bayan, pamana ng lahi at kasaysayan bilang mga paksa ng mala pelikulang dokumentasyon. Ang dokumentaryong pelikulang ito ay naglalayong magtaguyod sa mga katutubong Filipino, mga tradisyon, mga sistema ng kaalaman sa kultura, mga ritwal, mga sagisag kultura, mga palabas at upang magpakita kung paano sila umunlad o nanganganib sa ating kontemporaryong mundo.

diwang-dokyu kultura

Mga Tagubilin:

 1. Ang Dokyu Kultura ay bukas sa lahat ng dati at bagong Graduate Diploma in Cultural Education (GDCE) at Graduate Diploma in Teaching Arts (GDTA) scholars. Maaaring magsubmit ang grupo o indibidwal. Ang group Entries ay dapat may isang opisyal na kinatawan;
 2. Maaari lamang mag sumite ng isang entry ang bawat scholar (grupo o indibidwal);
 3. Maaari lamang kumuha ng mga propesyonal bilang gabay o tagapagpayo;
 4. Dapat maglaman ang dokumentasyon ng kulturang Filipino, Kuwentong bayan, Pamana ng Lahi at Kasaysayan;
 5. Dapat ay 5 minuto hanggang 10 minuto lamang ang dokumentasyon kasama ang opening montage, title sequence at end credits;
 6. Ang mga naratibo ay dapat nasa Filipino. Ang ibang lokal o foreign na wika ay dapat naka subtitles in Filipino.
 7. Ang lahat ng graphics, images, music ay dapat orihinal ng gumawa ng dokumentasyon o kailangang humingi ng opisyal na pahintulot. Dapat magsumite ng certificate of authorization paara magamit ang copyrighted material sa dokumentasyon;
 8. Ang Entry ay hindi pa at hindi dapat na upload online bago ang kompetisyon;
 9. Mga dapat isumite sa PCEP:
  a. Kompletong application form
  b. 300-salita na synopsis
  c. Isumite ang dokumentasyon sa dalawang USB flash drive gamit ang format na mp4.
 10. Dapat na ibalot ng maayos ang Entry bago ipadala sa NCCA. Ang NCCA-PCEP ay hindi na ibabalik ang ipinadalang entry;
 11. Ang pagsusumite ng entry ay nangangahulugan ng pagsang-ayon sa mga tagubilin ng PCEP;
 12. Kung hindi kompleto ang mga dokumentasyon at mga dapat isumite para maging kalahok, hindi ibibilang ang lahok sa proseso ng pagpili;
 13. Opisyal na ibabalita ang mga napiling finalist sa mga piling social media sites at opisyal na padadalhan ng abisong sulat ang magwawagi.
 14. Ang dedlayn sa pagsusumite ng lahok ay sa 4 Hunyo 2018.

IPADALA ANG LAHOK SA:

Ang lahat ng nasabing kailangan ay ilagay sa isang brown envelope at ipadala sa koreo o dalhin ng personal kay:

JOSEPH “SONNY” CRISTOBAL
Director, PCEP
National Commission for Culture & the Arts
PHILIPPINE CULTURAL EDUCATION PROGRAM
Unit 5D 5/F #633 Gen. Luna Street, Intramuros, Manila
TL (02) 527-2192 local 529

Share