Back to article list

August 02, 2004

Pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2004.
Ang pagdiriwang, na may temang “Ang Wikang Filipino sa Kaunlarang Pangkabuhayan, Kapayapaan at Pagkakaisa,” ay tatampukan ng Pambukas na Palatuntunan, Araw ng Pagkakatatag, Forum ng mga Tagasalingwika, Seminar sa Filipino at Pagkakaloob ng Gawad.

Ang pagdiriwang ay idinaraos alinsunod sa Proklamasyon Bilang 1041, s. 1997.

Ayon sa Memorandum Pangkagawaran Blg. 247 na inilabas ni Kalihim Edilberto C. De Jesus, hinati sa mga sumusunod na paksa para sa bawat linggo ang isang buwang pagdiriwang:

Agosto  1 – 7     — Wikang Filipino sa Kaunlarang Pangkabuhayan
Agosto  8 – 15   — Wikang Filipino para sa Kapayapaan
Agosto 16 – 22  — Wikang Filipino sa Pagkakaisa
Agosto 23 – 31  — Wikang Filipino sa Pagbangong Moral at Ispiritwal ng Bansa  

Gaganapin ang Pambukas na Palatuntunan sa Agosto 2, 2004, sa Bicol University sa pakikipagtulungan ng Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino ng Rehiyon V.

Idaraos din sa Agosto 12, 2004, and Anibersaryo ng Pagkatatag ng KWF sa Cabalen Restaurant, Makati.

Isang seminar naman sa Filipino ang gagawin sa Baler, Aurora, sa Agosto 17-18, 2004. Kasunod nito ay ang paggunita sa Ama ng Wikang Pambansa, Manuel L. Quezon na idaraos sa Municipal Hall ng Baler, Quezon sa Agosto 19, 2004.

Samantala, ang Mindanao State University, sa pangunguna ng Department of Filipino and Other Languages
ng College of Social Science and Humanities, ay naghanda ng mga sumusunod na programa:

August 1 – 7, 2004, Engler                            — Filipino Film Showing
August 11 – 13, 2004, Crystal Inn, Iligan City  — Pambansang Seminar (Sponsored by Komisyon ng Wikang Filipino, Region XII)
August 16, 2004                                          — Palaro and Variety Show
August 18, 2004                                          — Literary and Musical Constest

Para sa mga katanungan, tumawag sa 632-1361 o bumisita sa www.deped.gov.ph

Share