[Ang pahinang ito ay kasalukuyang isinasaayos. Mangyaring bisitahin at muling balikan ang pahinang ito sa mga susunod na araw para sa iba pang  updates sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan 2022.]

Sa pangunguna ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA), Komisyon sa Wikang Filipino (KWF); at Pambansang Lupon para sa Pagpapaunlad ng Aklat (National Book Development Board – Philippines), isinasagawa tuwing buwan ng Abril ang Buwan ng Panitikan alinsunod sa Proklamasyon Bilang 968 na nilagdaan noong 2015.


Ngayong taon, ipinagdiriwang ang Buwan ng Panitikan 2022 sa temang “Muling Pagtuklas sa Karunungang-Bayan” bilang paghihikayat at paraan ng pagpapasigla ng interes ng kasalukuyan at nakaraang henerasyon pagdating sa pag-aaral, muling pagtuklas, at pangangalaga sa mga kuwento at karunungang-bayan at ng iba’t iba nitong mga porma at anyo.

Sa mga nakalipas na taon, ang Buwan ng Panitikan ay ipinagdiwang na sa iba’t ibang rehiyon ng bansa. Bunsod ng mabisang pakikipagugnayan sa iba’t ibang institusyong pansining at pangakademiko, gayun din ang iba pang organisasyong nagtataguyod ng panitikan, iba’t ibang mga grupo na ang nagpakita ng interes sa pakikiisa at ang ilan ay nagsasagawa na ng kanikaniyang programang pampanitikan tuwing buwan ng Abril.

Bagaman nagkaroon ng malaking pagbabago bunsod ng pangmalawakang sitwasyong pagkalusugan na hatid ng Covid-19 virus, nagpapatuloy parin ang mga programang pampanitikan sa iba’t ibang online platforms mula noong 2020

Abangan ang iba’t ibang mga programang pampanitikan ngayong Abril!

#NLM2022
#BuwanNgPanitikan2022

 

KALENDARYO NG MGA GAWAIN PARA SA BUWAN NG PANITIKAN 2022 

MGA PROGRAMA PARA SA BUWAN NG PANITIKAN

Buwan ng Panitikan 2022
Virtual Press Conference
Pagbubukas ng Buwan ng Panitikan
Panayam: Muling Pagtuklas sa Karunungang Bayan
13th Philippine International  Literary Festival
Paanyaya para sa Timpalak Florentino Hornedo KWF Serye ng Webinar EP1 
Lokal na Kasaysayan sa Pagpapatibay ng Pambansang Identidad
Author on Author:
Creative Doctors 
Paggawad para sa mga nagwagi sa

Timpalak Florentino Hornedo Pagsulat at Pag-awit ng Laji (Bersiyong Onlayn) 

KWF Serye ng Webinar EP2 
Pagsisinop at Muling Pagsulat ng Karunungang-Bayan: Pagpapalakas ng Lokal na panitikan sa Pagbubuo ng Panitikang Pambansa
Paanyaya para sa Timpalak Balitaw 2022 KWF Serye ng Webinar EP 3
Wikang Katutubo, Wikang Tagos-puso: Buod ng Damdamin at Karanasan ng Mamamayang Muslim
Paggawad sa mga nagwagi sa Timpalak Balitaw 2022 KWF Serye ng Webinar EP4
Saliksik Etnograpiya sa Pangingisda at Pagsasaka: Tuon sa Nagsasalimbayang Puwersa ng Polisiya, Institusyon, at Kapaligiran
Paanyaya para sa Timpalak Leleng 2022 Lekturang Jacinto 2022
Paggawad para sa mga nagwagi sa Timpalak Leleng 2022 

MGA KATUWANG NA AHENSIYA / ORGANISASYON

UMPILAN sa FB Live Writers Forum Series


MGA MAAARING I-DOWNLOAD:

Share