A. Filipino Language Courses (to be announced)

B. Basic Filipino translations

Good Morning
Magandang Umaga

Good noon
Magandang Tanghali

 Good Afternoon
Magandang Hapon

Good Evening
Magandang Gabi

Welcome!
Mabuhay!

How are you?
Kumusta ka?

My name is/ I am <name>.
Ako po si<pangalan>

Thank you.
Salamat.

Thank you very much.
Maraming Salamat.

You’re welcome.
Walang anuman.

Good bye.
Paalam.

Share